in English   

2020. gada projekti

Ziedo ticību, cerību, mīlestību un mūžīgu vērtību!

Katru gadu organizējam četras labdarības akcijas, kuru laikā īstenojam dažādus Bībeles dāvināšanas un popularizācijas projektus. Šobrīd piedāvājam informāciju par pirmajiem diviem šī gada projektiem.

Piedalies arī tu!

 

Palīdzi izdot Bībeli

ĪPAŠI LIELIEM burtiem!

Dāvini Bībeli

jauniešu vakariem!

Dāvini Dieva Vārdu draudžu kalpošanām

Alūksnes un Valkas pilsētās un pagastos

Dāvini Bībeles, Jaunās Derības, bērnu

Bībeles un citas grāmatas apmēram 32

draudžu kalpošanām Pierīgas novados