in English   

Realizētie projekti 2019

Bībeles skolām un skolu bibliotēkām 

Mērķis – dāvināt pusaudžu Bībeli un citas grāmatas Latvijas skolu bibliotēkām
Ziedotāji368
Saziedots5927,02 EUR
Rezultāts – Latvijas Nacionālajai bibliotēkai nodotas 435 grāmatas – 220 Bībeles 215 grāmatas “Tematiskā bērnu Bībele” un 20 “Bībeles īsumā”.


Bērnu grāmatas bērniem ar īpašām vajadzībām un viņu ģimenēm

Mērķis -  dāvināt “Bērnu lūgšanu grāmatu” Bērnu paliatīvās aprūpes biedrībai, kas rūpējas par smagi slimiem un nedziedināmiem bērniem un viņu ģimenēm visā Latvijā
Ziedotāji185
Saziedots3494,20 EUR
Rezultāts -  biedrībai “Velki”, kristiešu draudzei “PIlsēta”, LBDS sieviešu kalpošanai bērnu un viņu vecāku vasaras nometņu vajadzībām dāvinātas 529 Bībeles, bērnu Bībeles un citas bērnu grāmatas

Dieva Vārds Madonas un Ogres pilsētu un novadu draudzēm

Mērķis – dāvināt Bībeles, Jaunās Derības, bērnu Bībeles un citas grāmatas trūcīgiem cilvēkiem un cilvēkiem, kas saskaras ar dažādām grūtībām Latvijas novados – Madonas un Ogres novadu draudzēm ar misijas kalpošanu. 
Ziedotāji - 263
Saziedots6699,38 EUR
Rezultāts18 Madonas un Ogres novadu draudžu kalpošanām dāvinātas 587 grāmatas.


Dieva Vārds draudžu kalpošanām Latgalē

Mērķis – dāvināt Bībeles, Jaunās Derības, bērnu Bībeles un citas grāmatas trūcīgiem cilvēkiem un cilvēkiem, kas saskaras ar dažādām grūtībām Latvijas novados – Daugavpils, Preiļu, Krāslavas, Ludzas un Rēzeknes novadu draudzēm ar misijas kalpošanu. 
Ziedotāji - 990
Saziedots14 676,86 EUR
Rezultāts25 Daugavpils, Preiļu, Krāslavas, Ludzas un Rēzeknes novadu draudzēm dāvinātas 1002 grāmatas. 700 EUR pārskaitīts VSAC “Kurzeme” filiālei “Veģi” elektronisko klavieru iegādei.