in English   

Realizētie projekti 2018. gadā.

100 Bībeles 100 skolu bibliotēkām Latvijas simtgadē

Mērķis – dāvināt pusaudžu Bībeli un citas grāmatas Latvijas skolu bibliotēkām
Ziedotāji – 419
Saziedots – 6378,39 EUR
Rezultāts – Latvijas Nacionālajai bibliotēkai nodotas 430 grāmatas – 100 Bībeles pusaudžiem, 240 grāmatas “Bībele īsumā” un 50 Lūkas evaņģēliji.


“Bērnu lūgšanu grāmata” - Bērnu paliatīvās aprūpes biedrībai

Mērķis -  dāvināt “Bērnu lūgšanu grāmatu” Bērnu paliatīvās aprūpes biedrībai, kas rūpējas par smagi slimiem un nedziedināmiem bērniem un viņu ģimenēm visā Latvijā
Ziedotāji185
Saziedots3494,20 EUR
Rezultāts -  Bērnu paliatīvās aprūpes biedrībai dāvinātas 210 grāmatas “Bērnu lūgšanu grāmata” un  48 grāmatas “Bībele īsumā”

Dieva Vārds Jelgavas un Jūrmalas pilsētu un novadu draudzēm

Mērķis – dāvināt Bībeles, Jaunās Derības, bērnu Bībeles un citas grāmatas trūcīgiem cilvēkiem un cilvēkiem, kas saskaras ar dažādām grūtībām Latvijas novados – Jelgavas un Jūrmalas novadu draudzēm ar misijas kalpošanu. 
Ziedotāji - 264
Saziedots4894,48 EUR
Rezultāts13  Jelgavas un Jūrmalas novadu draudzēm dāvinātas 529 grāmatas.


Dieva Vārds Limbažu, Cēsu un Valmieras novadu draudzēm

Mērķis – dāvināt Bībeles, Jaunās Derības, bērnu Bībeles un citas grāmatas trūcīgiem cilvēkiem un cilvēkiem, kas saskaras ar dažādām grūtībām Latvijas novados – Limbažu, Cēsu un Valmieras  novadu draudzēm ar misijas kalpošanu. 
Ziedotāji - 1041
Saziedots15 454,84 EUR
Rezultāts25 Limbažu, Cēsu un Valmieras novadu draudzēm dāvinātas 1115 grāmatas.