in English   

Realizētie projekti 2017/2018

Jaunās Derības lieliem burtiem novadu slimnīcām

Mērķis – izdot un dāvināt Jauno Derību un Psalmus lieliem burtiem Latvijas novadu slimnīcām
Ziedotāji – 348
Saziedots – 6369,74 EUR
Rezultāts – Izdota Jaunā Derība un Psalmi lieliem burtiem. Novadu slimnīcām (Ventspils, Valmiera, Madona, Jelgava, Liepāja, Jaunķemeri, Daugavpils, Mazsalaca)  dāvinātas 346 grāmatas.


Dieva Vārds Talsu novadam

Mērķis -  dāvināt Bībeles, Jaunās Derības, bērnu Bībeles un citas grāmatas trūcīgiem cilvēkiem Latvijas novados – Talsu pilsētas un Talsu novada draudzēm ar misijas kalpošanu. 
Ziedotāji – 383
Saziedots – 6682,62
EUR
Rezultāts -  Talsu pilsētas un Talsu novada 9 draudzēm dāvinātas 582 Bībeles, Jaunās Derības un bērnu Bībeles, kā arī 13 CD.

Jaunā Derība un Psalmi lieliem burtiem veco ļaužu pansionātiem

Mērķis – dāvināt dāvināt Jauno Derību un Psalmus lieliem burtiem Latvijas veco ļaužu pansionātiem.
Ziedotāji - 201
Saziedots – 3540,50
EUR
Rezultāts15 veco ļaužu pansionātiem dāvinātas 204 grāmatas, 14 CD


Dieva Vārds Saldus, Ventspils un Kuldīgas novadu draudzēm

Mērķis – dāvināt Bībeles, Jaunās Derības, bērnu Bībeles un citas grāmatas trūcīgiem cilvēkiem Latvijas novados – Saldus, Ventspils un Kuldīgs  novada draudzēm ar misijas kalpošanu. 
Ziedotāji - 1136
Saziedots – 15 040,05 EUR
Rezultāts22 Saldus, Kuldīgas, Ventspils novadu draudzēm dāvinātas 1179 grāmatas, 15 CD