in English   

Realizētie projekti 2016/2017

 

Bībeles cietuma Alfas kalpošanai

Mērķis - dāvināt Bībeles latviešu un krievu valodā cietuma Alfa kalpošanai
Ziedotāji – 408
Saziedots – 5169,11 EUR
Rezultāts – Ieslodzījumu vietu pārvaldei nodotas 410 Bībeles – 304 latviešu valodā un 106 krievu valodā.

Dieva Vārds Kandavas un Tukuma novadam

Mērķis -  dāvināt Bībeles, Jaunās Derības, bērnu Bībeles un citas grāmatas trūcīgiem cilvēkiem Latvijas novados - Kandavas un Tukuma novada draudzēm ar misijas kalpošanu. 
Ziedotāji – 232
Saziedots – 4022,52 EUR

Rezultāts -  Kandavas un Tukuma evaņģēliski luteriskās draudzes zupas virtuvei, Tukuma Vasarssvētku draudzes kalpošanai Sēmes sākumskolā, Tukuma septītās dienas adventistu draudzei Ziemassvētku pasākumam pilsētas trūcīgiem bērniem dāvinātas 363 Bībeles, Jaunās Derības un bērnu Bībeles.

Dieva Vārds Liepājai un Liepājas novadam

Mērķis – dāvināt Bībeles, Jaunās Derības, bērnu Bībeles un citas grāmatas trūcīgiem cilvēkiem Latvijas novados – Liepājas un Liepājas novada draudzēm ar misijas kalpošanu. 
Ziedotāji - 1177
Saziedots – 16 814,42 EUR
Rezultāts –
Liepājas Diakonijas centram, Priekuļu baptistu draudzei, Liepājas Vasarssvētku draudzei, Liepājas septītās dienas adventistu draudzei, Liepājas metodistu draudzei, Liepājas Ciānas baptistu draudzei, Grobiņas evaņģēliski luteriskajai draudzei, biedrībai “Mārtiņmāja”, Modrītei Stņģēliski luteriskajai draudzei, Aizputes autonomajai evaņģēliski luteriskajai draudzei, Aizputes septītās dienas adventistu draudzei, Aizputes baptistu draudzei u. c. citām drauzēm dāvinātas 1237 Bībeles, Jaunās Derības, bērnu Bībeles un citas grāmatas.

Strazdes bērnu namam atpūtas stūrīša iekārtošanai bērnu nama dārzā pārskaitīti 1170,- EUR.

Brošūra par Bībeli un Reformāciju

Mērķis – izdot krāsainu brošūru par Bībeles vēsturi, Reformāciju, Bībeles tulkojumiem latviešu valodā, ar iedvesmojošas liecībām, kā Bībele izmainījusi cilvēku dzīves utt. 
Ziedotāji - 184
Saziedots – 3645,37 EUR
Rezultāts –
izdota brošūra “Uz Viņa Vārdu ceru” (3000 eks.), kas tiek izplatīta draudzēs.

Dieva Vārds Latgalei

Mērķis – dāvināt Bībeles un bērnu Bībeles jaunajām ģimenēm Latgalē.
Ziedotāji - 56
Saziedots – 834,- EUR
Rezultāts –
sadarbībā ar Rēzeknes – Aglonas diacēzes bīskapu Jāni Buli dāvinātas 20 Bībeles ar deiterokanoniskajām grāmatām un 30 bērnu Bībeles.